הבלוג של תומר אביטל

ידיעות תקצ��ביות

האם תקציבי הפרסום הממשלתיים משמשים למעשה צינורות להזרמת כספים משרים לעיתונים המקורבים אליהם? וגם: לאילו עיתונים מנויים הבכירים במשרדי הממשלה? (לוקט גם כטור ב"עין") – בדקתי לאחרונה האם תקציבי הפרסום של משרדי הממשלה משמשים למעשה צינורות להזרמת כספים לעיתונים מסוימים. התחקיר לא הבשיל לכתבה ב'עובדה'. ואולם הממצאים הצביעו על כמה וכמה צירופי מקרים שווים ציון. סוגיית ההעדפות השיווקיות […]